πηγή: stressgr.posterous.com | Ioύνιος 2012

 

Του Πέτρου Σκαπινάκη*

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχει επιδημία αυτοκτονιών στην Ελλάδα.

Στην πραγματικότητα όμως, η Ελλάδα είναι γνωστό ότι έχει έναν από τους χαμηλότερους αυτοκτονικούς δείκτες στον κόσμο. Μπορείτε να δείτε το γράφημα επάνω για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

Κάθε χρόνο περίπου 300 – 400 άτομα (υπάρχει αρκετή διακύμανση λόγω του μικρού αριθμού) αυτοκτονούν. Μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε έως το 2009 υπήρχαν παλαιότερα έτη χωρίς οικονομική κρίση που υπήρξε αύξηση ή μείωση ακόμη και 20%. (βλ. γράφημα κάτω)


Αυτοκτονίες στην Ελλάδα από 2000-2009

Την ίδια βέβαια στιγμή (για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης) κάθε χρόνο σκοτώνονται σε τροχαία ατυχήματα περίπου 1500 Έλληνες (φέρνοντας την χώρα σε μια από τις υψηλότερες θέσεις σε όλη την Ευρώπη όπως μπορείτε να δείτε στο γράφημα)

Επιπτώσεις στην υγεία από την κρίση υπάρχουν, αλλά καλό θα είναι να ψάχνουμε να τις βρούμε εκεί που πραγματικά υπάρχουν και να μην προσπαθούμε να παραπλανήσουμε ή να εκφοβίσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος πάσχει και ο κίνδυνος να υπάρξει αύξηση της θνησιμότητας είναι ορατός, αλλά δεν θα έρθει από τις αυτοκτονίες: θα έρθει από τους ηλικιωμένους και χρονίως ασθενείς που δεν θα έχουν πρόσβαση στα φάρμακά τους ή στις υγειονομικές υπηρεσίες. Εκεί ας εστιαστεί το ενδιαφέρον των πολιτικών μας και ας μην ασχολούνται με ανούσιους εντυπωσιασμούς.

Πέτρος Σκαπινάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων