Πολιτικές προτάσεις που μπορούν να γίνουν πράξη.

Για μια ανταγωνιστική και υγιή οικονομία, προτάσσοντας το συμφέρον της κοινωνίας και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ένα νέο κοινωνικό Συμβόλαιο με αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα.

Mια νέα σχέση ανάμεσα στο Δημόσιο Αγαθό και το Ιδιωτικό Συμφέρον και στην ισορροπία Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων.

 

Οι θέσεις της Δυναμικής Ελλάδας θα εξειδικευτούν με τη σύνθεση των απόψεων που θα αναδειχθούν στις Ομάδες Συνεργασίας.