Για μια σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία

Οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και τον κόσμο στις αρχές του 21ου αιώνα απαιτούν γρήγορες και καινοτόμες αλλαγές που λαμβάνουν υπόψη τους τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τους κινδύνους για την πρόοδο και την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Στη νέα αυτή κατάσταση, ο τρόπος που προσεγγίζουν τα δεδομένα οι παραδοσιακοί εκπρόσωποι της “Αριστεράς”, όπως και της “Δεξιάς”, είναι παρωχημένος. Χρειάζεται μια φρέσκια ματιά για να αναλυθεί η νέα πραγματικότητα.

Τη νέα αυτή προσέγγιση μπορεί να την προσφέρει η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία.

Μια σοσιαλδημοκρατία “δυναμική”, σε αντιστοιχία με τις προκλήσεις, “ριζοσπαστική” που τολμά να απαγκιστρωθεί από αντιπαραγωγικές ιδεολογικού χαρακτήρα αγκυλώσεις, ενώ ταυτόχρονα συγκρούεται μετωπικά με κατεστημένα,“αποτελεσματική” στο να επιτυγχάνει άμεσα και έγκαιρα τους στόχους της σε αλληλεγγύη, δικαιώματα και ευκαιρίες.

Καθώς καλύπτει ένα ευρύτατο τόξο του πολιτικού φάσματος που περιλαμβάνει την κεντροαριστερά, το φιλελεύθερο κέντρο και τη συνεπή οικολογία, η σοσιαλδημοκρατία έχει ευρύ ακροατήριο στην κοινωνία αλλά δεν έχει εύκολο έργο. Οι δογματικοί της αγοράς και του ελάχιστου κράτους, οι εμμονικοί μαρξιστές και η λεγόμενη λαϊκή (δηλαδή λαϊκιστική) Δεξιά, εκφέρουν ένα λόγο που δεν παίρνει υπόψη του την πολυπλοκότητα των καταστάσεων, ένα λόγο που δεν απαιτεί πολλή επεξεργασία και είναι – σε τελευταία ανάλυση – απλοϊκός. Ο λόγος αυτός, σαγηνεύει εύκολα και παγιδεύει τον κόσμο. Αυτό πρέπει να ανατραπεί. Η σοσιαλδημοκρατία, έχει όραμα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας με πολύ πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένη να ερευνά συνεχώς, ώστε να προσαρμόζει και να συνδυάζει το κοινωνικό της όραμα με μια σκληρή πραγματικότητα, ιδίως οικονομική.

Η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία επιδιώκει να παρέμβει καταλυτικά σ’ έναν κόσμο όπου ισχυρά οικονομικά συμφέροντα δρουν κυριαρχικά, χωρίς όμως να καταργήσει βασικές συνιστώσες της αγοράς, μεταξύ των οποίων είναι και η ατομική ιδιοκτησία και η επιδίωξη του κέρδους. Πολιτικοποιεί τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης εγγυώμενη τις δημοκρατικές ελευθερίες, και την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και εξασφαλίζει την αειφορία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος ξεπληρώνοντας αντί να συσσωρεύει το χρέος που έχουμε προς τις επόμενες γενιές. Εξασφαλίζει τη μόρφωση, την καλλιέργεια των επιστημών, της τέχνης και της ελεύθερης πλουραλιστικής ενημέρωσης με την εγγύηση της διαρκούς, διαφανούς και αποτελεσματικής λειτουργίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αντίστοιχων υπηρεσιών. Η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία είναι η ρεαλιστική πολιτική πρόταση που μπορεί να αντιμετωπίσει τις αποτυχίες τόσο της αγοράς, όσο και του κρατισμού, με συντονισμένες ρυθμιστικές και κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες δημιουργούν προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες.

Η σοσιαλδημοκρατία δεν παγιδεύεται στο δίλημμα «υπέρ ή κατά της ελεύθερης αγοράς». Στηρίζει κάθε υγιή και ελπιδοφόρα ιδιωτική πρωτοβουλία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, χωρίς να επιτρέπει τα λάθη και τις αδικίες του νεοφιλελευθερισμού. Θεωρεί ότι η ελεύθερη αγορά, από μόνη της, δημιουργεί εισοδηματικές ανισότητες και ανισότητες ευκαιριών. Γι’ αυτό και παρεμβαίνει, ώστε να μειώνονται οι ανισότητες αυτές σε όλα τα επίπεδα, μέσω του αποτελεσματικού ελέγχου της αγοράς και φυσικά όχι του ασφυκτικού περιορισμού της. Η σοσιαλδημοκρατία διαφέρει, όμως και από εκείνη την παλιού τύπου Αριστερά, που θεωρεί ότι όλα λύνονται με τη μεγέθυνση του κράτους. Ο κρατισμός είναι μοντέλο το οποίο όπου εφαρμόστηκε απέτυχε. Το πολύ μεγάλο κράτος είναι γραφειοκρατικό, δυσκίνητο και αντιπαραγωγικό. Στερεί επίσης πόρους και ευκαιρίες από την πραγματική οικονομία, μέσω της μεγάλης αύξησης των φόρων και της δημιουργίας αδιαφανών στεγανών που ευνοούν το πελατειακό σύστημα και τη διαφθορά.

Η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία ενισχύει τις πολιτικές που δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης με κίνητρα υπέρ του παραγωγικού και εξωστρεφούς ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ένα δίκαιο, προοδευτικής κλίμακας φορολογικό σύστημα για αναδιανομή εισοδημάτων και ευκαιριών. Έτσι, δημιουργείται πλεόνασμα που επενδύεται στις θεμελιώδεις ανάγκες όλων των πολιτών, ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παιδείας, πρόνοιας, υγείας και ασφάλειας και να ενισχύεται η κοινωνική κινητικότητα.

Στο επίπεδο των διακρατικών σχέσεων, η σοσιαλδημοκρατία δεν βλέπει τις ασθενέστερες χώρες –παρά την κρίση– ως επαίτες στο πλαίσιο της ΕΕ, αλλά ως εταίρους που μπορούν να συμβάλουν με ιδέες, προτάσεις και πρακτικές στη μετάβαση από μια Ευρώπη των διαφορετικών κρατών σε μια ενιαία πολιτικά και οικονομικά Ευρώπη, σε μια Ευρώπη που σταδιακά περνάει από τις διακυβερνητικές αποφάσεις στις ομοσπονδιακές λύσεις. Εξάλλου, η περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση μπορεί να αποδειχτεί και το αποτελεσματικότερο μέσο ξεπεράσματος αντίστοιχων κρίσεων και για την ΕΕ και για την Ελλάδα.

Τις λύσεις αυτές και στην Ελλάδα θα τις δώσει ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με πολιτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση θεσμών, οι οποίοι εγγυώνται την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Το κόμμα που εκπροσωπώντας τη δημιουργική Ελλάδα και στηριγμένο σε συνεπείς πολίτες, ευνοεί την αξιοκρατία, την διαφάνεια, τον υγιή ανταγωνισμό. Το κόμμα που ανεβάζει τον πήχη των απαιτήσεων στην ποιότητα και τα μεγέθη όλων των πολιτικοοικονομικών δεικτών. Το κόμμα που προωθεί πολιτικές επιβράβευσης αυτών που προσπαθούν και εργάζονται αποδοτικά στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες να πετύχουν, καινοτομούν και παράγουν ευημερία, ενώ παράλληλα εγκαθιστά πολιτικές αλληλεγγύης που ενισχύουν δίκαια όσους προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους.

Το νέο πολιτικό υποκείμενο, θα αλλάξει το μεταπολιτευτικό μοντέλο. Θα αφήσει πίσω το μεγάλο, πολυέξοδο και αναποτελεσματικό κράτος. Τις συνεχείς εισαγωγές και τη χαμηλή πρωτογενή – δευτερογενή παραγωγή, που φέρνει αναλόγως χαμηλές εξαγωγές. Το ξεπερασμένο εκπαιδευτικό μας σύστημα, που δεν καλλιεργεί κριτική σκέψη, ούτε δίνει έμφαση στην έρευνα. Την ψευδή εσωστρεφή επιχειρηματικότητα που στηρίζεται στην κλειστή οικονομία, στα ολιγοπώλια και στη στενή σχέση με το κράτος. Το αδιαφανές τραπεζικό σύστημα που δίνει δάνεια χωρίς κριτήρια και συμμετέχει στη δημιουργία της κρίσης. Τα καρτέλ που διατηρούν τις τιμές στα επιθυμητά για τα συμφέροντά τους επίπεδα, εμποδίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, θα εμπεδώσει την εσωτερική ασφάλεια με σύγχρονη, δημοκρατική αστυνομία και με οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική, που θα θέτει εύλογα κριτήρια χρόνου, αριθμού και ιδιότητας για τους μετανάστες, θα καλύπτει πραγματικές ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού για τη χώρα και θα σέβεται παράλληλα τα δικαιώματα που εγγυώνται οι διεθνείς συνθήκες και η Ευρωπαϊκή εμπειρία.

Απέναντι σε κάθε είδους βία, σε όποια αλαζονική διεκδίκηση αλλά και κάθε αντίστοιχη άσκηση εξουσίας, ο νέος φορέας θα ισχυροποιήσει τις προοπτικές της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων στη δημιουργική, υπεύθυνη, συμμετοχική και παραγωγική ζωή. Θα υποστηρίξει την καινοτομία, τη διαδραστικότητα, το πολιτιστικό έργο, τα πρότυπα σχέδια, την ενίσχυση των πρωτοβουλιών και της “δοκιμής” στον δρόμο για την επιχειρηματική επιτυχία. Απέναντι στις μικρότητες, τις ανικανότητες, στο τέλμα της δογματικής σκέψης θα αντιπροτείνει τις ελευθερίες, τα νέα δικαιώματα, το “διαζύγιο” με ξεπερασμένα “κεκτημένα”, με προνόμια κέντρων εξουσίας, την απαξίωση για αντιλήψεις που αναπαράγουν σχέσεις και ήθη μιας μικρής για τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες μας ζωής.

Oι υπεύθυνοι και μνήμονες πολιτικοί και πολιτικοί σχηματισμοί θα πρέπει να προετοιμάσουν τώρα την εναλλακτική λύση: Το νέο ρεαλιστικό, μεταρρυθμιστικό, προοδευτικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ένα κόμμα ανοικτό στην κοινωνία των πολιτών και στη δημιουργική Ελλάδα, ένα κόμμα που θ΄αφήσει πίσω το χθες και ό,τι το συντηρεί και το αναπαράγει, ένα κόμμα που θ΄ αλλάξει τη χώρα σε βάθος, ένα κόμμα στηριγμένο τόσο σε θεμελιώδεις αρχές όσο και σε ανθρώπους ικανούς, έντιμους και ακέραιους.

Το σημερινό πολιτικό σύστημα έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες του. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, δεν μπορούν να λυθούν μόνο με την εφαρμογή δημοσιονομικών προσαρμογών, δεν αντιμετωπίζονται με τον άκρατο κομματισμό, ενώ είναι πλέον φανερό ότι η αξιοκρατία, οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από ένα χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα, από λάθος ανθρώπους, για λάθος λόγους, με λάθος τρόπους.

Χρειαζόμαστε ένα νέο πολιτικό σύστημα, μια νέα γενιά πολιτικών που θα δώσει προοπτικές στη χώρα και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί η δημιουργική και η δυναμική Ελλάδα.

Στη Δυναμική Ελλάδα συμμετέχουν εκατοντάδες πολιτών όλων των ηλικιών, από ένα ευρύτατο φάσμα ιδιοτήτων και επαγγελματικών εξειδικεύσεων.


Με την εγγραφή σας υποστηρίζετε και αποδέχεστε τις αρχές της Δυναμικής Ελλάδας.

*   *
*
*   *
*  
*   *
*   *


Η Δυναμική Ελλάδα λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και της τήρησης της εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μελών περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του Κινήματος. Η επεξεργασία των δεδομένων, όπου είναι αναγκαία, πραγματοποιείται με σεβασμό στην τήρηση των αρχών και διαδικασιών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006)