Η Δυναμική Ελλάδα για την απομάκρυνση του Χ. Θεοχάρη

Η δημοκρατία λειτουργεί όσο λειτουργούν οι θεσμοί. Η θέση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων είναι μια θεσμική θέση πενταετούς θητείας υλοποίησης πολιτικών, που επιλέγει η κυβέρνηση, αλλά που υπερβαίνει τον πενταετή κύκλο.

διαβάστε το άρθρο →