Εκ μέρους της κίνησης πολιτών Δυναμική Ελλάδα, σας ενημερώνουμε ότι εντός των επομένων ημερών θα δημοσιεύσουμε την ιδρυτική μας διακήρυξη, την οποία υποστηρίζουν με την υπογραφή τους εκατοντάδες πολίτες, όλων των ηλικιών και από ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών ιδιοτήτων και ειδικοτήτων. Ταυτόχρονα, θα ανακοινώσουμε δημόσια περισσότερες από τριακόσιες ενδεικτικές υπογραφές, καθώς η διαδικασία της δήλωσης υποστήριξης της διακήρυξης συνεχίζεται.

Αυτή η διακήρυξη αποτελεί ένα ζωντανό κείμενο αρχών που θα εμπλουτίζεται προοδευτικά με τις θέσεις μας, όπως θα διαμορφώνονται συλλογικά με κοινωνικό διάλογο, μεγαλύτερη ανάλυση και περισσότερη εξειδίκευση.

Θα θέλαμε ακόμη να σας ενημερώσουμε ότι η προσωρινή Επιτροπή Πρωτοβουλίας, η οποία με συλλογική προσπάθεια συνέταξε την ιδρυτική διακήρυξη της Δυναμικής Ελλάδας και εξέδωσε Δελτία Τύπου, συγκροτήθηκε από τους εμπνευστές της κίνησης με σκοπό να εξυπηρετήσει με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τις αντικειμενικές ανάγκες που προκύπτουν στην αρχή αυτού του εγχειρήματος.

Η προσωρινή Επιτροπή Πρωτοβουλίας θα προχωρήσει στις 8 Σεπτεμβρίου σε μια διευρυμένη συνάντηση στη Λάρισα.

To αμέσως προσεχές διάστημα θα διοργανώσουμε την εκλογή Επιτροπής Πρωτοβουλίας, μέσα από καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία και με όρους δημοκρατικής συμμετοχής, μεταξύ των συμπολιτών μας οι οποίοι συνυπογράφουν τη διακήρυξη της Δυναμικής Ελλάδας.

Η Επιτροπή που θα προκύψει με την παραπάνω διαδικασία θα εκλέξει Γραμματεία με συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες και θα προετοιμάσει την Προγραμματική Συνδιάσκεψη της Δυναμικής Ελλάδας, την οποία προσδιορίζουμε χρονικά στις αρχές του επόμενου έτους. Στη διάρκεια της Συνδιάσκεψης θα εκλεγεί Συντονιστική Επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε όλα τα μέλη της κίνησης απολύτως ισότιμα, ενώ οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν θεωρούμε αυτοδίκαια ως μέλη της κίνησης τους φίλους μας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, καθώς θεωρούμε ως συμμετέχοντες εκείνους που αντικειμενικά και έμπρακτα αποδέχονται και συνυπογράφουν το ιδρυτικό πλαίσιο.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει ο ιστότοπος της Δυναμικής Ελλάδας.

Εκ μέρους της Προσωρινής Επιτροπής Πρωτοβουλίας,

Αχιλλέας Γραβάνης
Ευριβιάδης Ελευθεριάδης
Ορέστης Καλογήρου
Αναστάσιος Καρκατζέλης
Σωτήρης Κατσέλος
Μιχάλης Κούτρας
Γιάννης Κουτσομύτης
Ηλίας Μόσιαλος
Δημήτρης Παπαδημητριάδης
Θανάσης Παπαδόπουλος