Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση της Δυναμικής Ελλάδας με τίτλο «Πολιτική ανασύνθεση για μια Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημιουργίας». Στην εκδήλωση συμμετείχαν 250 πολίτες. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι ο μέσος όρος ηλικίας των παρευρισκομένων ήταν κάτω των 40 ετών.

Τα μέλη της προσωρινής επιτροπής πρωτοβουλίας Ορέστης Καλογήρου Καθηγητής ΑΠΘ, Τάσος Καρκαντζέλης Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλίας Μόσιαλος Καθηγητής London School of Economics και Λίνα Παπαδοπούλου Επίκ. Καθηγήτρια ΑΠΘ σε σύντομες παρεμβάσεις τους παρουσίασαν τη φυσιογνωμία της Δυναμικής Ελλάδας και θέσεις για την ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος, την αναδιάρθρωση της οικονομίας και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Ακολούθησε δημιουργική συζήτηση με τους συμμετέχοντες, στην οποία τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα του πολιτικού υποκειμένου, που θα υλοποιήσει ένα συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα.

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα συνάντηση της διευρυμένης επιτροπής πρωτοβουλίας της Δυναμικής Ελλάδας με τη συμμετοχή 50 μελών της από όλη την Ελλάδα. Επιβεβαιώθηκε η φυσιογνωμία και η ταυτότητα της Δυναμικής Ελλάδας, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την οργανωτική ανάπτυξη της κίνησης και την επεξεργασία εφαρμόσιμων θέσεών.
Συμφωνήθηκε, ότι στρατηγικός στόχος της Δυναμικής Ελλάδας είναι η ενεργός συμβολή στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα με πρόταγμα την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και την οριστική ρήξη με τις συνεχιζόμενες πρακτικές του παρελθόντος. Για το σκοπό αυτό, η Δυναμική Ελλάδα από τη μια θα διευρύνει την σύνδεσή της με τους πολίτες, και από την άλλη θα επιδιώξει να συναντηθεί με όσους και όσες έχουν τον ίδιο στρατηγικό προσανατολισμό.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα η Δυναμική Ελλάδα θα προχωρήσει σε έναν κύκλο ανοικτής διαβούλευσης για την επεξεργασία πρακτικών θέσεων, που επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τα σχέδια θέσεων θα αναρτηθούν για δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα, που θα δημοσιοποιηθεί σε λίγες ημέρες. Στόχος είναι η συμμετοχικότητα στη διαμόρφωση των θέσεων της Δυναμικής Ελλάδας. Τα κείμενα θα πάρουν την τελική μορφή, αφού ληφθεί υπ’ όψιν ο δημόσιος διάλογος. Εξ άλλου, στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε η διεξαγωγή το Νοέμβριο ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ όσων υπογράψουν την διακήρυξη για την εκλογή περισσότερων μελών στην επιτροπή πρωτοβουλίας, με τη διασφάλιση διαφανούς και δημοκρατικής διεξαγωγής της. Θα δημοσιοποιηθούν σχέδια θέσεων στις εξής θεματικές ενότητες:

• Ριζική αναδιάρθρωση του πολιτικού συστήματος
• Φορολογικό και κοινωνική δικαιοσύνη
• Φτηνό και καλό φάρμακο
• Ανταγωνιστικό και ποιοτικό δημόσιο σχολείο
• Σύγχρονη δημοκρατική Αστυνομία και προστασία των πολιτών
• Ανταγωνισμός και μείωση των τιμών
• Αγροτικά προϊόντα και πολιτική για την ύπαιθρο
• Εξορθολογισμός της μεταναστευτικής πολιτικής
• Κίνητρα επιχειρηματικότητας χωρίς γραφειοκρατία και πολιτική διαπλοκή
• Γρήγορη απονομή δικαιοσύνης με σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη
• ΜΜΕ – κανόνες λειτουργίας και δεοντολογία
• Σύγχρονο πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και πολιτική για το πανεπιστημιακά συγγράμματα
• Πολιτικές για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών
• Ανθρώπινα δικαιώματα

Τέλος, διαπιστώθηκε η απήχηση που βρίσκει η ιδρυτική διακήρυξη της Δυναμικής Ελλάδας, την οποία έχουν υπογράψει ήδη εκατοντάδες πολίτες. Η συγκέντρωση υπογραφών θα συνεχιστεί τους επόμενους δύο μήνες. Σε λίγες ημέρες θα δοθεί η δυνατότητα υπογραφής της διακήρυξης μέσα από την ιστοσελίδα. Η επίσημη παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης και των θέσεων της Δυναμικής Ελλάδας θα γίνει το Νοέμβριο. Τέλος, αποφασίστηκε η ανάπτυξη επιτροπών πρωτοβουλίας και η διοργάνωση εκδηλώσεων σε μεγάλες πόλεις της χώρας τους επόμενους μήνες.

Η ΔΕ επιδιώκει να συμβάλει στην ενεργοποίηση των δραστήριων δυνάμεων όλης της κοινωνίας. Οι πολιτικές δυνάμεις, κινήσεις και κόμματα που επιδιώκουν την ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος, οφείλουν να εργαστούν για τη διαμόρφωση ενός πολιτικού σχεδίου για την παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όμως, έχουμε επίγνωση, ότι η πορεία αυτή θα εξασφαλιστεί μόνο με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και όχι με κινήσεις κορυφής. Για τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού οράματος που θα στοχεύει, πέρα από την παραμονή στην ευρωζώνη, στο νέο κοινωνικό συμβόλαιο αξιοπρέπειας και ευημερίας για όλους, βασισμένο στην ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στην ισορροπία του ατομικού και του συλλογικού (με την ενθάρρυνση, επιβράβευση και προστασία των ατομικών επιτευγμάτων αλλά και τη συλλογική χρηματοδότηση των δημόσιων αγαθών) και στην ισορροπία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.