Δελτίο Τύπου

Αύξηση Εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Υπόψη Σύνταξης- Πολιτική Επικαιρότητα

Η μετακίνηση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και βασικό κοινωνικό αγαθό. Ωστόσο, και ενόψει του ότι η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) γίνεται κυρίως από όσους από εμάς προερχόμαστε από τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, το κόστος των εισιτηρίων έχει ήδη ανέλθει σε επίπεδα που το καθιστούν δυσβάσταχτο.

Η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου δεν είναι συνεπώς ούτε δίκαιη λύση, ούτε όμως και αποτελεσματική, καθώς θα επιφέρει μείωση των μετακινήσεων και άρα δεν θα αποφέρει την υπολογιζόμενη αύξηση των εσόδων.

Η εξοικονόμηση πόρων και η αύξηση των εσόδων μπορεί και πρέπει να γίνει με άλλους τρόπους. Ενόψει αυτού ερωτούμε:

* Τι ενέργειες έχουν γίνει ως τώρα (πλην της αύξησης των εισιτηρίων) για να μειωθούν τα ελλείμματα των οργανισμών ΜΜΜ;

* (Πόσο) εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι για την λαθρεπιβίβαση;

* (Πόσο) μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα και οι λειτουργικές δαπάνες των οργανισμών;

* Ποιες συγκεκριμένες προσπάθειες έχουν γίνει για εξορθολογισμό των δομών τους; Έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες περαιτέρω μείωσης των δαπανών;

Η «Δυναμική Ελλάδα» προτείνει:

* Αύξηση των ελέγχων, ακόμα και με αξιοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού των οργανισμών, με μόνιμη παρουσία ελεγκτών σε μέσα και σταθμούς.

* Σχεδιασμό και υλοποίηση ενός λειτουργικού συστήματος ελέγχου, που θα συνδυάζει ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία, αλλά και απλές πρακτικές (πχ μπάρες στο Metro), όπου είναι αυτό εφικτό.

* Συστηματική προσπάθεια μείωσης της σπατάλης στους οργανισμούς ΜΜΜ, με αναδιοργάνωση των δομών και αυστηρό έλεγχο των εξόδων, συγχώνευση όσων οργανισμών έχουν παρόμοιο έργο, απλοποίηση διοικητικών συστημάτων.

* Αύξηση εσόδων από δευτερεύοντες πόρους (αλήθεια, γιατί οι διαφημιστικοί χώροι στο μετρό δεν έχουν διαφημίσεις;).

* Παράλληλα, να θεσπιστεί το «κοινωνικό εισιτήριο», με σημαντικά μειωμένο κόστος, για άπορους, χρόνια άνεργους και όσους αντικειμενικά δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Καλούμε κυβέρνηση, διοικούντες και εργαζόμενους στα ΜΜΜ να δουν με σοβαρότητα το θέμα και να προστατέψουν όσους συμπολίτες μας έχουν πραγματική ανάγκη.

Αποστολέας: «Δυναμική Ελλάδα»

Υπεύθυνος Δελτίου Τύπου: Προσωρινή Επιτροπή Πρωτοβουλίας