Η Δυναμική Ελλάδα διοργανώνει εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

με θέμα συζήτησης:

«Πολιτική ανασύνθεση για μια Ελλάδα της κοινωνικής δικαιο-σύνης και της δημιουργίας»

την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, ώρα 7.30 μμ., στο καφέ Ξαρχάκος,

στο πάρκο ακριβώς απέναντι από το Βασιλικό Θέατρο.

[cc_hr]

Τα μέλη της προσωρινής επιτροπής πρωτοβουλίας: Ορέστης Καλογήρου Καθηγητής ΑΠΘ, Τάσος Καρκαντζέλης Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλίας Μόσιαλος Καθηγητής London School of Economics και Λίνα Παπαδοπούλου Επίκ. Καθηγήτρια ΑΠΘ θα ανοίξουν τη συζήτηση με σύντομες παρεμβάσεις.

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διευρυμένη συνά-ντηση της προσωρινής επιτροπής της «Δυναμικής Ελλάδας» στη Λάρισα, ώρα 11-19 μμ. στο ξενοδοχείο Divani. Στη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα φυσιογνωμίας και οργανωτικά θέματα.

Η «Δυναμική Ελλάδα» είναι μια κίνηση πολιτών που στοχεύει στην κατάθεση και την προώθηση ιδεών και προτάσεων για το μέλλον αυτής της χώρας και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη σύνθεση των προοδευτικών ιδεών. Είναι ένας χώρος συ-νεύρεσης και επεξεργασιών πολιτικών προτάσεων που μπορούν να γίνουν πράξη.

Εδώ συναντιούνται οι σκέψεις ανθρώπων που, άσχετα από την ιδιαίτερη αφετηρία τους και το πώς αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας, προτάσσουν το συμφέρον της κοι-νωνίας και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στοχεύουν στην υποστήριξη μιας ανταγωνιστι-κής και υγιούς οικονομίας και εναντιώνονται στις ομάδες πίεσης, στις συντεχνίες και στον εφήμερο πλουτισμό. Όσοι μοιράζονται κοινές ή περίπου κοινές απόψεις για την εξέλιξη της χώρας, όπως κι αν αυτές ονομάζονται (μεταρρύθμιση, εκσυγχρονισμός, σοσιαλδημοκρατία, φιλελευθερισμός, προοδευτικότητα, ρεαλισμός), πρέπει να απο-κτήσουν μια κοινή πλατφόρμα επικοινωνίας και δοκιμασίας των ιδεών τους. Πρόθεση της «Δυναμικής Ελλάδας» είναι η οριστική ρήξη με τις αρνητικές μεθόδους του πα-ρελθόντος. Δεν μηδενίζουμε τα πάντα, ούτε θεωρούμε ότι η πρόοδος θα προκύψει εξ αρχής, από παρθενογένεση. Όμως η ρήξη με το παρελθόν πρέπει να είναι αμετάκλη-τη. Η «Δυναμική Ελλάδα», χωρίς να είναι πολιτικό κόμμα, επιδιώκει συνειδητά τη σύνθεση των διάσπαρτων θέσεων των απόψεων, που κινούνται σε μεταρρυθμιστική – εκσυγχρονιστική κατεύθυνση, στοχεύοντας στην επεξεργασία και προβολή ρεαλι-στικών πρακτικών και εφαρμόσιμων θέσεων.