Ενώ η χώρα βρίσκεται εν μέσω της χειρότερης, σε συνθήκες ειρήνης κρίσης της ιστορίας της, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που έχουν κληθεί να την αντιμετωπίσουν εξαντλούνται σε μεθοδολογικά πειράματα και επικοινωνιακούς ελιγμούς.

Η Τρόικα, ενώ αποτελεί ένα “προσωρινό”, σχεδόν πειραματικό, μηχανισμό τριών διεθνών θεσμικών συστημάτων με διαφορετική αφετηρία, διαφορετικούς στόχους και διαφορετική δομή εγκαλείται από όλους γιατί δεν νομιμοποιείται να ασκεί “πολιτική”. Αυτό που πράττει όμως είναι να επιδίδεται σε ένα συνήθως αναποτελεσματικό κυνήγι αριθμών και δημιουργικής λογιστικής έναντι οποιουδήποτε τιμήματος. Η Τρόικα δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική και οποιαδήποτε προσπάθεια να ερμηνευθεί η δράση της με πολιτικούς όρους θα την βρει εν πολλοίς και φυσιολογικά αντιφατική.

Η Κυβέρνηση αντιθέτως, ενώ ο ρόλος της είναι να ασκεί πολιτική, περιορίζεται σε μάχες σκιών, σε αναποτελεσματικές συμμαχίες και σε επικίνδυνες κορώνες που παραπέμπουν σε μια πολιτική κουλτούρα που έχει φύγει ανεπιστρεπτί. Ο σχεδιασμός, η ανάλυση των δεδομένων, η ρήξη με συντεχνίες και συμφέροντα, το άνοιγμα των αγορών, η κοινωνική ευαισθησία, το αναγκαίο άλμα προς τα εμπρός απουσιάζουν από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Οι πρόσφατες εξελίξεις και χειρισμοί δημιουργούν και πάλι ανησυχία.

Η Τρόικα οφείλει να μη συμμετάσχει στο διαφαινόμενο παιχνίδι των εντυπώσεων, να ολοκληρώσει με σαφήνεια τον ρόλο της και να αποσυρθεί το ταχύτερο δυνατόν.

Η Κυβέρνηση οφείλει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της αποστολής που της έχει ανατεθεί χωρίς άλλη ατζέντα, χωρίς να λαφυραγωγεί στα ελάχιστα αποθέματα και τις αντοχές της κοινωνίας βάζοντας σε τεράστιο κίνδυνο το παρόν και το μέλλον της χώρας.

Οι υπόλοιποι, εκτός κυβέρνησης συντελεστές, μέρος και αυτοί του πολιτικού συστήματος που μας οδήγησε εδώ, επιχαίρουν σε κάθε αποτυχία φυγής προς μια ασφαλή διέξοδο. Δηλώνουν ότι αναμένουν τη στιγμή που θα μπορέσουν να επιβάλλουν την διαχείριση από τους ίδιους της καθοδικής πορείας της χώρας, όπως το έπραξαν χωρίς αιδώ και αυτοί που την κυβερνούν σήμερα. Η προσέγγιση τους είναι αλαζονική και επικίνδυνη.

Η Δυναμική Ελλάδα δεν μπορεί να αισθανθεί κανενός είδους ικανοποίηση από τις καθυστερήσεις, τους κακούς χειρισμούς, την αναβλητικότητα στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, το τέλμα στην οικονομική κατάσταση δραματικά μεγάλης μερίδας των πολιτών που συνεχώς διευρύνεται και τις ρωγμές στον κοινωνικό ιστό που υποθηκεύουν το μέλλον μας.

Η Δυναμική Ελλάδα πιστεύει ότι η χώρα μας, αξιοποιώντας και όχι εκποιώντας τους πόρους της, εμπιστευόμενη και όχι απομακρύνοντας το ανθρώπινο της δυναμικό, καινοτομώντας και όχι σπαταλώντας επιδοτήσεις, πολλαπλασιάζοντας και όχι διαιρώντας την απόδοση κάθε ευρώ από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, θα βγει από την κρίση νωρίτερα, θα κερδίσει την μάχη των ευκαιριών, την μάχη της ευθύνης για το σήμερα, την μάχη των εύλογων προσδοκιών για τις γενιές που έρχονται.

Η Δυναμική Ελλάδα πιστεύει στις δυνατότητες της Ελλάδας σε μια ενωμένη, ισχυρή και αλληλέγγυα Ευρώπη και καλεί τους πολίτες και όλους όσους επιθυμούν την οριστική ρήξη με το παρελθόν σε συμπόρευση και σε ετοιμότητα.