πηγή: www.protagon.gr | 15-10-2012

 

Του Ανδρέα Γιαννακόπουλου*

Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πρωτοπόρο δύναμη στην παραγωγή ενέργειας αν στην καύση των απορριμάτων προσθέσει κανείς την αναγκαία ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.

Ένα μελλοντικό πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία θα αποτελεί η ανισότητα μεταξύ παραγωγής και ζήτησης ενέργειας.

Ένα μελλοντικό πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία θα αποτελεί η ανισότητα μεταξύ παραγωγής και ζήτησης ενέργειας. Η Ελλάδα για άλλη μια φορά θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση καθώς απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Το παρόν κείμενο πραγματεύεται το ζήτημα της παραγωγής ενέργειας από την επεξεργασία απορριμάτων ένα πρόγραμμα με ραγδαία αύξηση στην Ευρώπη.

Καθώς τα διάφορα επιµέρους κλάσµατα των απορριµµάτων (χαρτί, πλαστικό, δέρµα, ξύλο, ύφασµα) παρουσιάζουν υψηλή θερµογόνο δύναµη και η διάθεσή τους στους χώρους υγειονοµικής ταφής συνεπάγεται απώλεια ενέργειας και περιβαλλοντική επιβάρυνση, οι σύγχρονες τάσεις της διαχείρισης σε παγκόσµιο επίπεδο, κινούνται προς την κατεύθυνση της ανάκτησης ενέργειας. Μία σύγχρονη προσέγγιση για την επεξεργασία απορριμάτων περιλαμβάνει την καύση η οποία μας παρέχει δυο πλεονεκτήματα από την μια μας απαλλάσσει από τους τόνους σκουπιδιών και από την άλλη παράγει μεγάλα ποσά ενέργειας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απαντήσουμε και στις ανησυχίες των πολιτών για πιθανή μόλυνση του περιβάλλοντος από τα αέρια απόβλητα της καύσης. Για αυτές ενοχοποιούνται συγκεκριμένα είδη πολυμερών. Όμως είναι τεχνικά εφικτό το να υπάρξει καύση χωρίς αυτό το πρόβλημα αν οι κλίβανοι προσεγγίσουν θερμοκρασίες φούρνων τσιμέντου.

Η ανάπτυξη αυτής της μεθόδου θα επιφέρει μια ραγδαία αύξηση της απασχόλησης σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως χημικούς μηχανικούς, χημικούς κτλ,προσωπικό το οποίο σήμερα εγκαταλείπει μαζικά την χώρα. Ακόμα, θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τον περιορισμό της εισαγωγής πετρελαίου το οποίο σήμερα είναι το κύριο καύσιμο που χρησιμοποιούμε στην χώρα μας.

Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πρωτοπόρο δύναμη στην παραγωγή ενέργειας αν στην καύση των απορριμάτων προσθέσει κανείς την αναγκαία ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.

Ανδρέας Γιαννακόπουλος είναι φοιτητής του τμήματος χημείας του πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της προσωρινής επιτροπής πρωτοβουλίας της “Δυναμικής Ελλάδας”.