πηγή: www.protagon.gr | 15-10-2012

 

Του Ορέστη Καλογήρου*

Η χώρα μας διαθέτει τεράστιο αναξιοποίητο αποθεματικό, όσον αφορά τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό της, όσο και στις υλικές της δυνατότητες.

Η «Δυναμική Ελλάδα» επιδιώκει να συμβάλει στην ενεργοποίηση των δραστήριων δυνάμεων όλης της κοινωνίας.

Το κενό, που έχει σχηματιστεί στον πολιτικό χάρτη επιβαρύνει επικίνδυνα την πολιτική, κοινωνική και οικονομική αστάθεια της χώρας. Με τις τεκτονικές πολιτικές ανακατατάξεις των δύο τελευταίων ετών αναδείχθηκαν ασύμμετρες πολιτικές δυνάμεις στα άκρα του πολιτικού φάσματος, ενώ κατέρρευσε ραγδαία, και δικαιολογημένα βέβαια, η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, που διαχειρίστηκε μέχρι σήμερα τις τύχες της χώρας. Πρόκειται για έναν συνδυασμό, που δημιουργεί πολιτική ασφυξία σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών και θέτει σε συνεχή διακινδύνευση τις τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού στη μάχη του για την έξοδο από την κρίση. Στην επείγουσα ανάγκη υπέρβασης αυτής της πραγματικότητας θέλει να απαντήσει η κίνηση πολιτών «Δυναμική Ελλάδα» που ιδρύθηκε πρόσφατα. Με στόχο να αποτελέσει το πεδίο συνεύρεσης χιλιάδων ανθρώπων, που μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες και όχι μία ακόμη ολιγομελή ομάδα «παραγόντων».

Στη ιστοσελίδα www.dynamikiellada.gr δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα η διακήρυξη της «Δυναμικής Ελλάδας» μαζί με 500 αντιπροσωπευτικές υπογραφές ενεργών πολιτών από όλη τη χώρα και από όλους τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους. Στις τρεις πρώτες ημέρες της λειτουργίας της ιστοσελίδας υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση στην ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών.

Η «Δυναμική Ελλάδα» δεν έχει κρυφή ατζέντα και δεν αποτελεί όχημα για την επανεμφάνιση φθαρμένων πολιτικών προσώπων. Είναι ένα κίνημα βάσης που συγκροτήθηκε για να δράσει ως καταλύτης στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με ορίζοντα το 2013 και όχι για να μετεξελιχθεί η ίδια σε κόμμα. Στρατηγικός στόχος της «Δυναμικής Ελλάδας» είναι η ενεργός συμβολή στην αναπλήρωση του πολιτικού κενού, στη δημιουργία, δηλαδή, ενός μεγάλου πολιτικού φορέα με πρόταγμα την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την οριστική ρήξη με τις συνεχιζόμενες πρακτικές του παρελθόντος. Η κίνηση επιθυμεί τη συμπόρευση με νέες συλλογικότητες για τη ριζική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και της ηγεσίας του. Δεν αποκλείει πολιτικούς με ήθος και μεταρρυθμιστική πρακτική, αλλά πιστεύει ότι η πλειοψηφία των πολιτικών στελεχών πρέπει να είναι νέοι άνθρωποι.

Η «Δυναμική Ελλάδα» στηρίζει όσες πολιτικές εξυπηρετούν το στόχο της παραμονής της χώρας στο ευρώ και όσες μεταρρυθμίσεις πραγματοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, επισημαίνει τις παλινωδίες του πολιτικού συστήματος, όπως η πανεπιστημιακή αντιμεταρρύθμιση, η διαιώνιση του πελατειακού κράτους, η ανοχή στις συντεχνιακές αντιλήψεις, η κομματοκρατία, η αδυναμία στοιχειώδους λειτουργίας των θεσμών. Αυτή τη στιγμή η χώρα θα έπρεπε να είναι ενωμένη και με μια άφθαρτη και ικανή ηγεσία να εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων. Αντί για αυτό, παράλληλα με την τόσο αναγκαία πορεία διάσωσης, που βαραίνει με άδικους και άνισους όρους τον απλό πολίτη, αναγκάζεται να ακολουθεί και την πορεία αποσύνθεσης ενός αναξιόπιστου συστήματος.

Η χώρα μας διαθέτει τεράστιο αναξιοποίητο αποθεματικό, όσον αφορά τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό της, όσο και στις υλικές της δυνατότητες. Όμως, χτίσαμε μια κοινωνία, στη λογική της έκπτωσης από το δημόσιο καλό και της διαμεσολάβησης προς το ιδιαίτερο και το πρόσκαιρο.

H κυριαρχία του κρατισμού, στο όνομα δήθεν του δημόσιου συμφέροντος, δημιούργησε μεγάλες ανισότητες στην κατανομή των κοινωνικών και οικονομικών πόρων, αλλά και πολλά προνόμια για μερικούς. Η λύση βρίσκεται στη ρήξη με τα κυρίαρχα ιδεολογήματα της νεοελληνικής κοινωνίας: τον κρατισμό και τον λαϊκισμό.

Κοινωνική δικαιοσύνη υπάρχει εκεί όπου επικρατεί η αξιοκρατία, η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός. Εκεί όπου προωθούνται πολιτικές επιβράβευσης αυτών που προσπαθούν και εργάζονται σκληρά και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εκεί που ευνοούνται πολιτικές ενίσχυσης όσων προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα για να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους.

Σύγχρονη ριζοσπαστική πολιτική πρόταση είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού δημόσιου τομέα βασισμένου στις ανάγκες των πολιτών και όχι η αναπαραγωγή ενός κράτους που λειτουργεί προς όφελος του εαυτού του. Δεν μπορεί ο δημόσιος τομέας να λειτουργεί ως μηχανισμός υποστήριξης ιδιωτικών και συντεχνιακών συμφερόντων και ο ιδιωτικός τομέας ως μηχανισμός διαφθοράς του δημόσιου.

Στηρίζουμε κάθε υγιή και ελπιδοφόρα ιδιωτική πρωτοβουλία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η αποδοχή της ελεύθερης αγοράς ως πυλώνα των δημοκρατικών κοινωνιών δεν έχει τίποτα το κοινό με το νεοφιλελευθερισμό. Γιατί παράλληλα επιδιώκουμε την εξομάλυνση των ανισοτήτων, που δημιουργεί η ελεύθερη αγορά, μέσω του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους πρόνοιας, με σοβαρές υπηρεσίες παιδείας, υγείας και πρόνοιας.

Η «Δυναμική Ελλάδα» επιδιώκει να συμβάλει στην ενεργοποίηση των δραστήριων δυνάμεων όλης της κοινωνίας. Οι πολιτικές δυνάμεις, κινήσεις και κόμματα που επιδιώκουν την ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος, οφείλουν να εργαστούν για τη διαμόρφωση ενός πολιτικού σχεδίου παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Για τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού οράματος που θα στοχεύει, όχι απλώς στην παραμονή στην ευρωζώνη, αλλά σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο αξιοπρέπειας και ευημερίας για όλους, βασισμένο στην ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στην ισορροπία του ατομικού και του συλλογικού, με την ενθάρρυνση, επιβράβευση και προστασία των ατομικών επιτευγμάτων, αλλά και τη συλλογική χρηματοδότηση των δημόσιων αγαθών, στην ισορροπία, δηλαδή, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ορέστης Καλογήρου είναι Καθηγητής ΑΠΘ, Μέλος της προσωρινής Επιτροπής Πρωτοβουλίας της «Δυναμικής Ελλάδας»