πηγή: www.protagon.gr | 4-11-2012

 

Του Ανδρέα Γιαννακόπουλου*

Η Ελλάδα πρέπει να ετοιμάσει ένα δυναμικό σχέδιο εισόδου στην παγκόσμια αγορά ενέργειας εκμεταλλευόμενη όλα της τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και με την μετατροπή των προβλημάτων.

Η μέθοδος της πυρόλυσης έχει το σοβαρό μειονέκτημα ότι απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας για την διεξαγωγή της.

Σε προηγούμενο κείμενο μου με τον τίτλο “Χρήσιμα σκουπίδια” είχα αναφερθεί στην επεξεργασία των απορριμάτων και την παραγωγή ενέργειας από αυτά με την τεχνική της καύσης γεγονός που θα μας εξασφάλιζε ενέργεια αλλά και αρκετές θέσεις εργασίας. Σε συνέχεια εκείνου του κειμένου θα αναφερθούμε σε μια επιπλέον τεχνική αλλά και στους λόγους για τους οποίους η καύση έχει επικρατήσει τουλάχιστον στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα για τα στερεά απόβλητα εκτός από την καύση συναντάει κανείς την τεχνική της πυρόλυσης.

Η πυρόλυση γενικά, δεν αποτελεί μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδο θερμικής επεξεργασίας, τουλάχιστον στην Ευρώπη, λόγω της μειωμένης ενεργειακής απόδοσης και οικονομικής βιωσιμότητάς της. Παρόλα αυτά, χώρες, όπως η Ιαπωνία, διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρόλυσης στερεών απορριμμάτων, οι οποίες λειτουργούν αποδοτικά εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός το οποίο πιθανότατα οφείλεται στις διαφορές των χαρακτηριστικών των απορριμμάτων τους (π.χ. ως προς το ποσοστό του οργανικού κλάσματος και τη θερμογόνο δύναμή τους), σε σχέση με εκείνα των Ευρωπαϊκών χωρών. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: χρειάζεται μεγάλα ποσά ενέργειας για την διεξαγωγή της.

Η μέθοδος της πυρόλυσης έχει το σοβαρό μειονέκτημα ότι απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας για την διεξαγωγή της, γεγονός που την καθιστά οικονομικά μη συμφέρουσα. Σίγουρα όμως η Ελλάδα πρέπει να ετοιμάσει ένα δυναμικό σχέδιο εισόδου στην παγκόσμια αγορά ενέργειας εκμεταλλευόμενη όλα της τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και με την μετατροπή των προβλημάτων, όπως είναι η υπερβολική συσσώρευση απορριμάτων, σε πλεονεκτήματα.

Ανδρέας Γιαννακόπουλος είναι φοιτητής του τμήματος χημείας του πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της προσωρινής επιτροπής πρωτοβουλίας της “Δυναμικής Ελλάδας”.