Ας αρχίσω ανάποδα, από το συμπέρασμα: είμαι βέβαιος ότι οι μεταρρυθμιστικές δυνάμεις θα συναντηθούν μέσα στο 2013. Και είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες που στις τελευταίες εκλογές εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στη «Δράση» και η «Δράση» θα βρίσκονται στη συνάντηση αυτή. Αυτή είναι η επιδίωξή μας και δε νομίζω να πέσω έξω. Προφανώς αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μιά μεγάλη, ενωτική και δημοκρατική συμμαχία, με διάλογο, ρεαλισμό, πολιτικές αναφορές και προτάσεις που αντικατοπρίζουν τις διεργασίες στη κοινωνία.

Έχω τη γνώμη ότι το Συνέδριο της «Δράσης» δεν μπορεί να πλατύνει τόσο, ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα ή το προσκλητήριο αυτής της κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας. Μου φαίνεται επίσης άκομψο μία μόνο συνιστώσα του μελλοντικού σχήματος να καλεί μόνη της σε ένα Συνέδριο μετεξέλιξης ουσιαστικά του εαυτού της, με δεδομένη μάλιστα την τοποθέτηση του μελλοντικού νέου πόλου μέσα στην ομάδα των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων, την ALDE.

Ως «Δυναμική Ελλάδα» εξαρχής έχουμε τοποθετηθεί στο Κέντρο – Κεντροαριστερά. Φυσικά και μας είναι πλήρως επιθυμητή η συμμετοχή φιλελεύθερων δυνάμεων στο μελλοντικό νέο σχήμα, ιδιαίτερα όσων εμφανίζουν κοινωνικά χαρακτηριστικά. Επομένως -αν και κατανοώ την ανάγκη να συντμηθεί ο πολιτικός χρόνος, ώστε να προλάβουμε την κάθε πιθανή εξέλιξη- εξακολουθώ να θεωρώ ότι ο καινούργιος πολιτικός πόλος δε θα ήταν καλό να ξεκινήσει μέσα στα όρια ενός μόνο πολιτικού φορέα, όποιος και να ήταν αυτός. Αυτό θα ήταν βεβιασμένη πράξη, θα σηματοδοτούσε αρνητικά το ξεκίνημα και, τελικά, θα απέβαινε σε βάρος του νέου σχήματος.

Με την ίδια λογική, δε θα ήταν επιθυμητό να εμφανιστεί ούτε ως ένα άθροισμα προσώπων από τα πάνω, γιατί αυτό θ΄ αποτελούσε πλασματική μεγέθυνση. Θυμίζω, ότι ειδικά ο φιλελεύθερος χώρος έχει πληρώσει τέτοια φαινόμενα.

Ό,τι φτιάξουμε καλό θα είναι να διαθέτει, πρώτον, πραγματικές κοινωνικές αναφορές και χαρακτηριστικά και, δεύτερον, έντονο περιφερειακό στοιχείο και όχι αθηναιοκεντρισμό. Επίσης, μου φαίνεται σημαντικό να μην υπάρξουν εκ των προτέρων αποκλεισμοί, ούτε να τεθεί όριο ηλικίας. Η συνδρομή πολιτικών προσώπων που θα συνταχθούν χωρίς προαπαιτούμενα και σε ισότιμη βάση είναι επιθυμητή, αλλά μένει να αποδειχθεί. Το επιθυμητό και το αποτελεσματικό είναι μίγμα αφθαρτων παλιών και νέων προσώπων, και ελπίζουμε οι τελευταίοι αυτοί να πλειοψηφούν και να δίνουν τον τόνο.

Μέχρι τότε εμείς, ως «Δυναμική Ελλάδα» θα συνεχίσουμε τη πανελλαδική μας ανάπτυξη και την επεξεργασία θέσεων, γνωρίζοντας ότι όσο ισχυροποιούμαστε, τόσο το καλύτερο για το μελλοντικό ενιαίο φορέα. Αυτό φυσικά ισχύει και για κάθε άλλη πιθανή συνιστώσα του νέου πόλου. Εξάλλου, η ίδρυση του νέου πόλου δε θα είναι το τέλος, αλλά η αρχή των σημαντικών πολιτικών διεργασιών που έρχονται.

Όσον αφορά στο Συνέδριο της «Δράσης»: προφανώς και θα πάμε και θα ενθαρρύνουμε τα μέλη μας να συμμετέχουν. Θυμίζω ότι ήμουν ένας από τους δύο μόνον κοινοβουλευτικούς που είχαν πάει στο προηγούμενο Συνέδριό της. Ελπίζουμε, πως η «Δράση» μέσα από τις επεξεργασίες του Συνεδρίου της, θα συμβάλει στις θέσεις του νέου φορέα.