Η ποινική δίωξη κατά του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής αρχής για εσκεμμένη διόγκωση του ελλείμματος το 2009 για να δικαιολογηθούν τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν στην συνέχεια είναι ακατανόητη. Γιατί το πραγματικό σκάνδαλο δεν είναι το υποτιθέμενο φούσκωμα του ελλείμματος το 2009 αλλά η προσπάθεια συγκάλυψης του πραγματικού του ύψους τα προηγούμενα χρόνια, με σκοπό να χρηματοδοτηθούν οι σπατάλες του πελατειακού κράτους. Άλλωστε, αν πρέπει να γίνει δικαστική έρευνα και να καταλογιστούν ευθύνες για τον ανεύθυνο τρόπο διαχείρισης των στατιστικών στοιχείων στο παρελθόν, τότε αυτή πρέπει να πάει σε βάθος δεκαετίας προκειμένου να αποφανθεί για όλες τις κατά καιρούς κατηγορίες σκόπιμης αλλοίωσης.

Υπάρχει ο μύθος ότι η Ελλάδα θα μπορούσε εσαεί να δημιουργεί θηριώδη ελλείμματα τα οποία θα χρηματοδοτούσε με δανεικά. Και υπάρχει η συντριπτική αλήθεια της πραγματικότητας. Αυτόν τον μύθο της “συνωμοσίας”, που δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια των προβλημάτων της χώρας, έρχεται να υπηρετήσει η ποινική δίωξη.

Η Δυναμική Ελλάδα πιστεύει στην κάθαρση των αμαρτιών του χθες, αρκεί αυτή να στηρίζεται στην πραγματικότητα και να υπηρετεί την αλήθεια. Πολύ περισσότερο πιστεύει ότι το χτίσιμο του μέλλοντος της χώρας δεν μπορεί να γίνει με ένα συνεχές κυνήγι μαγισσών, δεν μπορεί να στηριχτεί σε μία συνεχή αναπαραγωγή διχαστικών μύθων για το παρελθόν.