Η Δυναμική Ελλάδα υποστηρίζει με θέρμη τις ιδιωτικοποιήσεις σαν εργαλείο ανάπτυξης, αλλά και σαν μέσο απεμπλοκής της χώρας από την μακρά παράδοση κρατισμού που μας οδήγησε σε αδιέξοδο. Το Κράτος δεν πρέπει να κάνει τον επιχειρηματία, την στιγμή μάλιστα που αγνοεί τον ρόλο του της ανάπτυξης σοβαρών κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αυτό που είναι το πραγματικό ζητούμενο είναι η θεσμοποίηση ενός πλαισίου και ένας ισχυρός ρυθμιστικός ρόλος ώστε να λειτουργεί ο ανταγωνισμός και να ωφελείται το κοινωνικό σύνολο.

Πρέπει να ενεργήσουμε στο πεδίο αυτό γρήγορα, κεραυνοβόλα. Αυτή είναι και η δέσμευση μας άλλωστε σαν χώρας. Αλλά όχι βιαστικά. Για παράδειγμα δεν έχει νόημα να αντικαταστήσουμε μία ελληνική κρατική επιχείριση με μία ξένη, κρατική επιχείριση. Η να αντικαταστήσουμε ένα κρατικό μονοπώλιο με ένα ιδιωτικό, μονοπώλιο. Όχι μόνο δεν έχει νόημα, αλλά μπορεί να κρύβει μελλοντικούς, μεγαλύτερους, κινδύνους.

Η Δυναμική Ελλάδα καλεί όλους να αντιμετωπίσουν το θέμα των πιθανών αγοραστών με μεγάλη προσοχή.