Τον τελευταίο καιρό πολλαπλασιάζονται οι συλλήψεις επιχειρηματιών για χρέη προς το Δημόσιο, με βάση νόμο που έχει θεσπιστεί για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Στην κατάσταση αυτή, της πιθανότητας ποινικών διώξεων, βρίσκονται σήμερα δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματιών, θύματα της οικονομικής και πιστωτικής κρίσης. Έχουμε φθάσει σε ένα σημείο όπου σε μεγάλο βαθμό οι θεσπισθέντες νόμοι λειτουργούν περισσότερο σαν τιμωρία της επιχειρηματικής αποτυχίας, ενώ ταυτόχρονα δεν αποφέρουν ουσιωδώς στην μάχη για την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι συλλαμβάνονται και επιχειρηματίες που χρωστούν στο δημόσιο ενώ την ίδια στιγμή το ίδιο το δημόσιο τους οφείλει, φερόμενο το ίδιο ως «μπαταχτσής».

Στο καθεστώς της ελεύθερης οικονομίας όπου θέλουμε να συμμετέχουμε, ένα βασικό στοιχείο είναι η θεσμική αποδοχή της ενδεχόμενης αποτυχίας και η παροχή δεύτερης ευκαιρείας στους αποτυχόντες. Και αυτό για να διευκολυνθεί η αποδοχή ρίσκου, κινδύνου, και η επιχειρηματική δραστηριότητα των ατόμων.
Η Δυναμική Ελλάδα πιστεύει ότι ο σχετικός νόμος πρέπει να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν τα «πρόβατα από τα ερίφια», οι οφειλέτες λόγω αντικειμενικής αδυναμίας από τους ιδιοτελείς φοροφυγάδες. Να ξεχωρίζουν εκείνοι που με δόλο ενδεχομένως ρίχνουν «έξω» τις επιχειρήσεις τους από εκείνους που είναι απλά και μόνο θύματα της οικονομικής κρίσης. Έτσι ώστε να ικανοποιηθεί το αίσθημα Δικαίου, το οποίο αυτή τη στιγμή με ποινές επί δικαίων και αδίκων παραβιάζεται.