Ο χειμαζόμενος ελληνικός λαός πληρώνει με το μέλλον των παιδιών του μια σειρά εγκληματικών επιλογών οι οποίες υιοθετήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες. Επιλογές που πολλές φορές εκβιάστηκαν από κοινωνικές ομάδες οι οποίες είχαν την δυνατότητα να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς τους εκάστοτε κυβερνώντες. Επιλογές ενίοτε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων.

Τα χρόνια που έρχονται, σαν αποτέλεσμα της κρίσης, αναμένεται ραγδαία αύξηση όσων ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή, ιδιαίτερα με τους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Το ανθρώπινο δυναμικό που θα επιστρέψει στο «σπίτι» να καλλιεργήσει τα πατρογονικά χώματα πρέπει και θέλει να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διορθώσει το πλήθος των στρεβλώσεων που γονάτισαν την αγροτική παραγωγή και απαξίωσαν την ύπαιθρο δημιουργώντας μια αντιπαραγωγική καταβόθρα απορρόφησης επιδοτήσεων.
Aν οι ηγετικές ομάδες του αγροτικού συνδικαλισμού θέλουν πραγματικά να προσφέρουν στον κλάδο τους και στην κοινωνία, της οποίας κομμάτι είναι, ας ψάξουν – μαζί με αυτούς, ας ψάξουμε όλοι – να βρουν πως θα οργώσουν αποδοτικότερα τη γη αντί να οργώνουν την άσφαλτο.

Η Δυναμική Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεισφέρει με θέσεις και απόψεις σε οποιονδήποτε διάλογο, οπουδήποτε κι αν αυτός διεξαχθεί ώστε να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις στο αγροτικό ζήτημα.