Οι υγιείς πολίτες είναι η ύψιστη περιουσία μιας χώρας.

Σήμερα, εξαιτίας της κρίσης, βιώνουμε το δραστικό περιορισμό των επιλογών των πολιτών, τόσο σε υπηρεσίες υγείας, όσο και σε αγαθά, όπως το φάρμακο. Η τρέχουσα οργανωτική και λειτουργική διάρθρωση των δημόσιων δομών αυξάνει τα αδιέξοδα. Τρανταχτή απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι, παρά την τεράστια οικονομική κρίση, οι πολίτες αναζητούν την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας τους εκτός του “φυσικού” χώρου ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας που εγγυάται κατ’ αρχάς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία και εφόσον χρειαστεί, τα επόμενα στάδια της.

Ασφαλώς, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις επιπτώσεις της υποχρηματοδότησης που επιβλήθηκε στο σύστημα υγείας από τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας, την ύφεση και τη διαχείρισή της. Όμως, σε κάθε μείωση δαπανών επιβάλλεται να τίθενται προτεραιότητες. Η υγεία, οι δείκτες της οποίας επηρεάζουν την ανάπτυξη, συνιστά ύψιστη προτεραιότητα, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα και το κατ’ εξοχήν πεδίο άσκησης κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι συνεπώς απαραίτητο να επιτύχουμε τη μέγιστη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων και γιαυτό θεωρούμε αυτονόητα και αναγκαία τα ακόλουθα:

• τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας σε 24 ώρη βάση και όχι με περιορισμένο ωράριο λειτουργίας,
• τις υπηρεσίες που καλύπτουν τη ζήτηση χωρίς υπερβολές αλλά όχι με πλαφόν επισκέψεων,
• τη διαφάνεια στο κόστος και την ποιότητά των υπηρεσιών χωρίς κρυφές πληρωμές, υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον πολίτη και όχι τη γραφειοκρατία, και
• την έμφαση στην πρόληψη και τη διαχείριση των χρονίων νοσημάτων για να πετύχουμε υψηλή αποτελεσματικότητα και μέγιστη αξιοποίηση των πόρων.

Οι υγιείς πολίτες είναι η ύψιστη περιουσία μιας χώρας. Το έργο αυτό είναι βαρύ και σύνθετο και πρέπει να κινηθεί σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από την τρέχουσα λογιστική αντίληψη της πολιτικής του υπουργείου υγείας και της κυβέρνησης. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι πολίτες έχουν ανάγκη από ένα άλλο παράδειγμα στις υπηρεσίες υγείας προς όφελος της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης.