Αυτές τις ημέρες ήμασταν μάρτυρες δραματικών εξελίξεων στην Κύπρο, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν απρόβλεπτες συνέπειες. Η Δυναμική Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίηση της για την εύρεση λύσης -αν και σκληρής- εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, η οποία προστατεύει την ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ. Αποτιμώντας τις εξελίξεις, όμως, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι:

-Παρουσιάστηκε καθυστερημένη αντίδραση από την Κυπριακή πλευρά, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια της επερχόμενης κρίσης, η οποία σε μεγάλο βαθμό έκανε δυσεπίλυτο το πρόβλημα.
-Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επειγόντως να ενισχύσει τους θεσμούς της και τα βήματα ολοκλήρωσης της, με σεβασμό στους πολίτες της και με την θέσπιση ενιαίων, συνολικών και παγιωμένων λύσεων για ολόκληρη την Ένωση.
-Είναι φανερό ότι «μαγικές λύσεις» που πρότειναν κατά καιρούς ορισμένες πολιτικές δυνάμεις δεν υπάρχουν. Η πολιτική των ευχολόγιων και των γενικόλογων υποσχέσεων έχει πλέον οριστικά χρεοκοπήσει.

Τα παραπάνω μας οδηγούν σε δυο χρήσιμα συμπεράσματα για την χώρα μας. Πρώτον, είναι πλέον έκδηλη η ανάγκη αλλαγής δομών της οικονομίας μας, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα μας και να μειωθεί η εξάρτηση μας από τον δανεισμό. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να συμβάλουμε ως κράτος μέλος της Ε.Ε. στην συνδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους πολίτες της.