Το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας είναι βαριά άρρωστο. Αυξάνεται ο αριθμός των σωφρονιστικών υπαλλήλων που παρανομούν, αυξάνεται η διαπλοκή φυλάκων και κρατουμένων. Όπλα, ναρκωτικά, κινητά μπαίνουν στις φυλακές έναντι αδρής αμοιβής. Οι μειώσεις των αποδοχών λόγω κατάργησης των επιδομάτων έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια. Ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού της κατάστασης. Το πολιτικό κόστος είναι η μητέρα όλων όσων πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται και σε αυτόν το χώρο. Η κατάσταση αυτή κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές αθώων. Σε πολλές περιπτώσεις η διοίκηση δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα, σε μια ιδιότυπη ομηρία από κυκλώματα νονών εντός της φυλακής. Η ανθρώπινη διαβίωση των κρατουμένων καθρεφτίζει την ποιότητα της κοινωνίας. Οι χιλιάδες κρατούμενοι είναι και αυτοί όμηροι των παράνομων κυκλωμάτων της κάθε φυλακής. Το δικαστικό σύστημα και η απονομή δικαιοσύνης καρκινοβατούν. Η κοινωνία απαιτεί σύγχρονο, αποτελεσματικό, δημοκρατικό σωφρονιστικό σύστημα. Απαιτεί από τους θεσμικά υπεύθυνους και τα όργανα του κράτους να ασκήσουν όλη τη νόμιμη ισχύ τους για να εξουδετερωθούν τα κυκλώματα που δρουν ανεξέλεγκτα εντός κι εκτός των φυλακών. Απαιτεί άμεσες διαρθρωτικές αλλαγές που θα επιφέρουν επιτάχυνση των δικών.