πηγή: Ημερησία | 6-4-2013

 

Του Ηλία Μόσιαλου*

Η λενινιστική ερώτηση «Τι να κάνουμε;», με απάντηση «Ένα βήμα μπρος, δυο βήματα πίσω», βρίσκει δυστυχώς κυριολεκτική εφαρμογή στην ελληνική Υγεία. Κι όμως, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να προωθηθούν αμέσως και να δώσουν ορατά αποτελέσματα.

Το «Συγγρός» είναι παράλογο να παραμένει αποκλειστικά δερματολογικό, επειδή έτσι είχε ξεκινήσει κάποτε.

Η λενινιστική ερώτηση «Τι να κάνουμε;», με απάντηση «Ένα βήμα μπρος, δυο βήματα πίσω», βρίσκει δυστυχώς κυριολεκτική εφαρμογή (και) στην ελληνική Υγεία. Κι όμως, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να προωθηθούν αμέσως και να δώσουν ορατά αποτελέσματα:
Αναδιάρθρωση του υπουργείου, ώστε να γίνει πραγματικά επιτελικό όργανο. Άρση της απόσπασης του μεγάλου αριθμού υπαλλήλων που μόνο κατ΄ όνομα υπηρετούν σ΄ αυτό. Ας μείνουν οι αποδοτικοί, ας προστεθούν και οι αναγκαίοι.
Αποκομματικοποίηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και αναβάθμισή του σε οργανισμό παραγωγής γνώσης και αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας.
Ενιαίος υγειονομικός χάρτης για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη αλληλεπικάλυψη. Στους σχετικούς σχεδιασμούς, μπορεί ν΄ αξιοποιηθεί η πείρα χωρών με προηγμένα συστήματα υγείας.

Ταχεία αλλαγή του καθεστώτος όσων νοσοκομείων λειτουργούν βάσει κληροδοτημάτων. Παράδειγμα: το «Συγγρός» είναι παράλογο να παραμένει αποκλειστικά δερματολογικό, επειδή έτσι είχε ξεκινήσει κάποτε.
Συγχωνεύσεις νοσοκομείων με βάση την κοινή λογική. Παράδειγμα: το «Σπηλιοπούλειο» δεν είναι λογικό να συγχωνευθεί με το «Έλενα». Μπορεί να υπαχθεί στον «Άγιο Σάββα», εξυπηρετώντας τους καρκινοπαθείς που τώρα συνωστίζονται εκεί.
Άμεση συγχώνευση, είτε εντός του ίδιου νοσοκομείου, είτε διανοσοκομειακά, όσων κλινικών εμφανίζουν πληρότητα κάτω του 75%.
Νέα κατανομή του προσωπικού στις κλινικές με βάση αποκλειστικά την παραγωγικότητα και όχι με βάση τις κλίνες που έχουν.
Αξιοποίηση του 100% του νοσοκομειακού εξοπλισμού. Τώρα, πολλά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας δεν αποδίδουν ούτε το 50% των δυνατοτήτων τους.

* Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι Καθηγητής των Οικονομικών της Υγείας στο London School of Economcs, πρώην υπουργός και μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας της κίνησης “Δυναμική Ελλάδα”.