Η Δυναμική Ελλάδα, από την πρώτες μέρες παρουσίας της στην πολιτική σκηνή πιστή σε μια συνετή μεταρρυθμιστική ατζέντα, είχε προτείνει την εισαγωγή ηλεκτρονικού ελέγχου των ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων αναλύοντας διεξοδικά την διαδικασία και τα οφέλη.

Θεωρούμε θετικό το ότι η κυβέρνηση επιτέλους προχώρησε στην πιλοτική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος. Ήδη εντοπίζονται τα μη έγκυρα και μη νόμιμα κουπόνια φαρμάκων και σύντομα θα εξαλειφθεί ο κίνδυνος διάθεσης πλαστών φαρμάκων στην αγορά, τα οποία είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία. Το δε δημοσιονομικό όφελος αν το σύστημα εφαρμοστεί σωστά για τον έλεγχο των παράλληλων εξαγωγών, μπορεί να ανέλθει σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, χρήματα, τα οποία θα μπορέσουν να διατεθούν σε άλλες ανάγκες της κοινωνίας μας και προς όφελος των ευπαθών ομάδων.

Αυτή η μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φάρο προς την κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσει ολόκληρο το πολιτικό μας σύστημα.

Με σχέδιο, οργάνωση και αποφασιστικότητα, η χώρα μας μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα, να γίνει ανταγωνιστική και να προστατέψει τους κοινωνικά αδύναμους.

Η Δυναμική Ελλάδα, θα συνεχίσει να εργάζεται αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση.