Η Δυναμική Ελλάδα παρακολουθεί με ειλικρινές ενδιαφέρον όλες τις διεργασίες που στοχεύουν στην σύγκλιση του κεντρώου και κεντροαριστερού χώρου. Προς το παρόν οι διεργασίες αυτές δεν είναι στην κατεύθυνση της ενιαίας έκφρασης του χώρου αυτού. Οι διαφαινόμενες φυγόκεντρες συσπειρώσεις αφαιρούν αντί να προσθέτουν και διαιρούν αντί να πολλαπλασιάζουν τις προσπάθειες. Από την άλλη, ενώ οι διεργασίες προσβλέπουν στον ανένταχτο κόσμο της κεντροαριστεράς, ορισμένες φορές χρησιμοποιούνται άκαιρες εκφράσεις για τις κινήσεις και τα στελέχη που βρίσκονται εκτός των κομματικών σχηματισμών, δηλαδή εναντίον εκείνων στους οποίους απευθύνεται το κάλεσμα σύγκλισης, που τραυματίζουν ακόμη περισσότερο τον χώρο. Έναν χώρο, που έχει να επιδείξει πραγματικό πολιτικό πλούτο, τόσο σε δυναμικό όσο και σε ιδέες.

Η προσπάθεια μετατόπισης τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ προς το κέντρο, αν και προσχηματική, μαζί με την πόλωση που καλλιεργούν κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη της συγκρότησης μιας ενιαίας πολιτικής παράταξης στον ενδιάμεσο χώρο. Η γεωγραφική κατάληψή του από τις δυνάμεις της πόλωσης, λόγω της αδυναμίας συνεννόησης των δυνάμεων του κέντρου και της κεντροαριστεράς, θα αποβεί μοιραία για την χώρα. Όλοι όμως πρέπει να γνωρίζουν, ότι στις σκληρές αυτές πολιτικές συνθήκες δεν υπάρχει χώρος για περισσότερες από μία κεντροαριστερή παράταξη. Στην πορεία αυτή δεν περισσεύει κανείς και καμία.

Η Δυναμική Ελλάδα θα προσέλθει ενωτικά σε όλες τις συζητήσεις που θα γίνουν, με διακηρυγμένο στόχο την πλήρη ενότητα του χώρου. Η Δυναμική Ελλάδα θα προσέλθει ενωτικά χωρίς προσωπικές επιδιώξεις των μελών της, όχι για μοιρασιές θέσεων, παρά μόνον με πολιτικές προϋποθέσεις.