Οι πολιτικές πρακτικές της διαπλοκής και της αναξιοκρατίας φαίνεται πως συνεχίζονται με κάθε τρόπο και κάθε κόστος για την χώρα και συνεχίζουν να είναι το βασικό εμπόδιο για την ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους. Αντιπροσωπευτική έκφραση τους, ο διορισμός κομματικών στελεχών και πρ. βουλευτών, που απέτυχαν να εκλεγούν στις προηγούμενες εκλογές, ως Διοικητές στα νοσοκομεία της χώρας και σε άλλες δημόσιες θέσεις. Όταν οι βασικές μεταρρυθμίσεις στο μοντέλο του κράτους αντικαθίστανται από βαριά οριζόντια μέτρα στο όνομα του κατεπείγοντος, η συνέχιση των πρακτικών που χρεοκόπησαν την χώρα είναι προσβολή στο πρόσωπο του ελληνικού λαού.

Zητάμε να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής των Διοικητών, τα επαγγελματικά και επιστημονικά βιογραφικά τους και η επιτροπή επιλογής/ αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής των διοικήσεων όλων των θέσεων δημόσιας ευθύνης πρέπει να γίνεται ανοιχτά, με διαφάνεια και αξιοκρατία. Η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι μονόδρομος. Η κυβέρνηση με τους δύο εταίρους της φέρει συνολικά την ευθύνη γι’ αυτήν την κατάσταση.