Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, ως απαγόρευση διείσδυσης στο ενδιάθετο θρησκευτικό φρόνημα του κάθε ατόμου, αποτελεί έκφανση της θρησκευτικής ελευθερίας, που αποτελεί κεκτημένο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Συνεπώς, η ανακοίνωση της ΝΔ αναφορικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη. Πέραν τούτου, για τη χώρα σημασία δεν έχουν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των ατόμων, αλλά οι πολιτικές επιλογές των ιδίων και κυρίως οι προγραμματικές δεσμεύσεις των συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν. Στο πλαίσιο αυτό, απέναντι στην Κυβέρνηση που ταυτίζεται με τη διαπλοκή Κράτους-Εκκλησίας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αντιπροτείνει τίποτε συγκεκριμένο. Αντιθέτως, επιδίδεται εσχάτως στους ίδιους ψευτο-θρησκευόμενους θεατρινισμούς με τα κόμματα της συντήρησης.
Εμείς, η Δυναμική Ελλάδα, υποστηρίζουμε τον αναγκαίο χωρισμό Κράτους-Εκκλησίας, με αμοιβαίο σεβασμό και συνεργασία, και στη βάση της αρχής της θρησκευτικής ισότητας.