Σημερινά δημοσιεύματα που φέρουν την ΔΥΝΕΛ να συμμετέχει με μέλη της σε υπό ίδρυση κόμμα Πανεπιστημιακών του Εξωτερικού διαψεύδονται ως ανυπόστατα.