Δυναμική Ελλάδα
Η Δυναμική Ελλάδα προτείνει τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για την κοινή πορεία της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης. Όλες οι επιτροπές συγκροτούνται στη βάση της ισοτιμίας όλων των μερών και με πρόνοια μερικής αναλογικότητας.

1. Οργανωτική Επιτροπή, που θα έχει την ευθύνη για την πορεία προς τη συνδιάσκεψη και για την οργάνωσή της. Η Οργανωτική Επιτροπή μετά το πέρας της συνδιάσκεψης μετονομάζεται σε Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα και έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των ευρωεκλογών, καθώς και της τήρησης των κανόνων που θα συμφωνηθούν.

2. Επιτροπή Κατάρτισης Ψηφοδελτίου, αποτελούμενη από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και καθολικής αποδοχής, η οποία και θα έχει την ευθύνη εξέτασης και επιλογής των υποψηφιοτήτων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένα μέλος των 58 εγνωσμένου κύρους και καθολικής αποδοχής. Η κατεύθυνση είναι η επιλογή υποψηφίων ευρύτερης αποδοχής που έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία και σηματοδοτούν την ανανέωση.

3. Πολιτική Γραμματεία, η οποία θα ρυθμίζει τυχόν προβλήματα που θα ανακύπτουν σε πνεύμα συναίνεσης και συνεννόησης.
Όσοι συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή και στην Επιτροπή Κατάρτισης Ψηφοδελτίου δεν θα έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα.

4. Ορισμός Γραφείου Τύπου και ενός Εκπροσώπων Τύπου, για τους οποίους επίσης θα ισχύει το ασυμβίβαστο με την θέση του υποψηφίου.

Μετά τις ευρωεκλογές, οι επιτροπές δεν διαλύονται, αλλά προτείνουν τα επόμενα βήματα μέσα σε διάστημα τριών μηνών.

Στα πλαίσια των διαδικασιών συγκρότησης της άτυπης επιτροπής η Δυναμική Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τους:

Μάνο Επιτροπάκη, Μουσικό, Αθήνα με αναπληρωματικό τον Σπύρο Νικόπουλο, Πολιτικό Επιστήμονα, Κέρκυρα.
Μιχάλη Κούτρα, Ιατρό, Κόρινθο, με αναπληρωματικό τον Δημήτρη Σιώτο, Εκπαιδευτικό, Ιωάννινα.
Ορέστη Καλογήρου, Καθηγητή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη με αναπληρωματικό τον Μελέτη Ρεντούμη, Οικονομολόγο-Τραπεζικό, Αθήνα.