Το γνωστό μοντέλο της άνευ όρων αστικής, παραθεριστικής, τουριστικής και εν γενικής χωρικής ανάπτυξης της ελληνικής επικράτειας είχε σοβαρές συνέπειες όχι μόνον στο περιβάλλον, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, καθώς ενίσχυσε την ανάπτυξη μιας οικονομίας που στηριζόταν μόνον στον εύκολο πλουτισμό με βάση την χωρίς αρχές οικιστική και τουριστική εκμετάλλευση του μοναδικού μας πλούτου, όπου κεντρική θέση κατέχουν οι ακτές, οι παραλίες και οι παραθαλάσσιες περιοχές.

Η προώθηση νομοσχεδίων που επιτείνουν την απορύθμιση των κανόνων σε αυτές τις περιοχές και υποβαθμίζουν το θαλάσσιο περιβάλλον δεν αποτελεί μέσο προσέλκυσης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά τον σίγουρο δρόμο για την οριστική απώλεια των μοναδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και του δυναμισμού των παραθαλάσσιων περιοχών μας.

Η Δυναμική Ελλάδα υποστηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα εντάσσεται σε κανόνες και που θα στηρίζονται στο συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή, στην προστασία του θαλάσσιου τοπίου, στην προστασία των ακτών και στην εξασφάλιση συνθηκών ισότιμης πρόσβασης σε αυτές.

Για το λόγο αυτό ζητούμε την απόσυρση του ψευδεπίγραφου νομοσχεδίου «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας».