Χωρισμός εκκλησίας- κράτους

Η διάκριση των θρησκευτικών λειτουργιών από εκείνες του Κράτους είναι μία από καιρό ώριμη μεταρρύθμιση που θα εναρμονίσει την Ελλάδα με το κύριο ρεύμα συμπεριφοράς των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

διαβάστε το άρθρο →