Τι κρύβει η εξέγερση του Ταξίμ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ: Οι διαδηλώσεις που συγκλονίζουν την Τουρκία ξεκίνησαν από μια διαμαρτυρία εναντίον της καταστροφής ενός από τους ελαχίστους πνεύμονες πρασίνου στην πλατεία Ταξίμ, εκφράζουν όμως μια συσσωρευμένη οργή ενός τμήματος της τουρκικής κοινωνίας.

διαβάστε το άρθρο →

Τα παθήματα του Σουλεϊμάν

Του ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ: Η σχέση της τουρκικής κοινωνίας με την οθωμανική ιστορική κληρονομιά αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του τουρκικού δημοσίου διαλόγου. Κατά τούτο η Τουρκία δεν διακρίνεται από τις κοινωνίες της Ελλάδος και άλλων κρατών διαδόχων της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

διαβάστε το άρθρο →