Για ένα σύγχρονο σύστημα περιφερειακής διοίκησης

Του ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ: Με την αντιστοίχηση της πολιτικής με την οικονομική αποκέντρωση, ο περιφερειάρχης και το περιφερειακό συμβούλιο θα ελέγχονται με βάση τα πεπραγμένα τους αναφορικά με τον προϋπολογισμό που τους αναλογεί.

διαβάστε το άρθρο →