Καλλιεργώντας δεξιότητες καινοτομίας

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Αποτελεί πλέον κοινοτοπία – τα σχολεία χρειάζεται να εκπαιδεύσουν τα παιδιά ώστε αυτά να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε επαγγέλματα τα οποία δεν υπάρχουν ακόμα. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων αντί για τη στείρα διδασκαλία περιεχομένου.

διαβάστε το άρθρο →

The Logical (R)-evolution

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΠΕΓΚΟΥ: Η Ελλάδα βράζει. Εδώ και χρόνια πλέον, δημόσια πρόσωπα, εντεταλμένοι θεσμοί, μηχανισμοί ενημέρωσης, οικονομικοί και άλλοι δείκτες, διαμηνύουν πως ακολουθείται μια αναμφισβήτητη πτωτική τροχιά. Παρά την ένταση τους όμως, τα μηνύματα παραμένουν αποσπασματικά και ασαφή. Ο δήθεν διάλογος διαχέεται σε επεισόδια επικαιρότητας που απευθύνονται στο θυμικό.

διαβάστε το άρθρο →

Προτεραιότητα η καινοτομία

ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΡΑΒΑΝΗ: Η εξαιρετική νέα γνώση που παράγεται στην Ελλάδα δεν μεταφράζεται σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, δεν ενσωματώνεται στην οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

διαβάστε το άρθρο →

Ποια επιχειρηματικότητα μέσα στην κρίση

Του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ: Εισήγηση στην εκδήλωση της Δυναμικής Ελλάδας στην Αθήνα στις 19/01/2013.

διαβάστε το άρθρο →