Κλαδικά Ταμεία ή ΕΟΠΥΥ;

Του ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ: Πρέπει να διαλέξουμε: είτε ανταγωνιστικά Ταμεία χωρίς επαγγελματική βάση είτε ένα μεγάλο δημόσιο Ταμείο, με ενιαίες εισφορές και επίπεδο παροχών.

διαβάστε το άρθρο →

Κρίση και κοινωνικό κράτος

Του ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ: Η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης, όπου απουσιάζει ένα σύστημα αξιολόγησης των γιατρών, των εκπαιδευτικών, των νοσοκομείων και των σχολείων, όπως και αξιόπιστοι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και των ανισοτήτων στο υγειονομικό και το εκπαιδευτικό σύστημα.

διαβάστε το άρθρο →