Μια αλήθεια για την αγορά από τον κ. Tσίπρα

Του ΑΡΙΣΤΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ: …τον ρώτησαν για τα παράνομα και αδήλωτα ιδιαίτερα μαθήματα που κάνουν οι εκπαιδευτικοί του δημόσιου σχολείου.

διαβάστε το άρθρο →