Κεντροαριστερά QUO VADIS;

Του ΑΧΙΛΛΕΑ ΓΡΑΒΑΝΗ: Οι πολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει, η πίεση στην Κεντροαριστερά ένθεν και εκείθεν θα αυξάνει διαρκώς και νέες πολιτικές προσωπικότητες έχουν αναδειχθεί στον χώρο και ήδη επικοινωνούν οριζόντια.

διαβάστε το άρθρο →