Επιστολή-Άρθρο στον κ. Γεώργιο Μαλούχο

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΠΕΓΚΟΥ: Η πληροφορία ότι «από 17.12.2012 είναι πλέον δυνατή η πληρωμή στις Τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ. των βεβαιωμένων και μη ρυθμισμένων ατομικών οφειλών σας, με τη χρήση της Τ.Ο., θεωρείτε ότι “είναι δυστυχώς εξαιρετικά περιορισμένης χρησιμότητας”, είναι κακοπροαίρετα μηδενιστική.

διαβάστε το άρθρο →