Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές των προϊόντων

Του ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΝΤΟΥΜΗ: Ένα δύσκολο έως δισεπίλυτο πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι ο έλεγχος των τιμών των αγαθών που διακινούνται στο εμπόριο και η αποφυγή πάσης φύσεως αθέμιτου ανταγωνισμού.

διαβάστε το άρθρο →