Τι είναι η σύγχρονη ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία;

Του ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ: Στη νέα αυτή κατάσταση, ο τρόπος που θεωρούσε το παρελθόν τόσο η Αριστερά, όσο και η Δεξιά, είναι παρωχημένος. Και χρειάζεται μια φρέσκια ματιά για να αναλύσει τη νέα πραγματικότητα. Τη ματιά αυτή μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να την προσφέρει η σύγχρονη ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία.

διαβάστε το άρθρο →

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού στην οικονοµική κρίση

Του ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ: Να ελέγχονται όχι µόνον οι δυσλειτουργίες της αγοράς, αλλά και το κατά πόσον η νοµοθεσία και οι υπουργικές αποφάσεις εµποδίζουν την υγιή ανάπτυξη του ανταγωνισµού.

διαβάστε το άρθρο →