Μια ακόμη μελέτη για να μας σώσει…

Του ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΝΤΟΥΜΗ: Είναι γνωστό ότι ένα από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας από την αρχή της κρίσης, ήταν και είναι η έλλειψη ανταγωνισμού με συνέπεια τις υψηλές τιμές που παρατηρούνται ακόμα και σε περιβάλλον μηδενικού ή αρνητικού πληθωρισμού για βασικά είδη διατροφής που συναντάμε στα supermarkets.

διαβάστε το άρθρο →

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού στην οικονοµική κρίση

Του ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ: Να ελέγχονται όχι µόνον οι δυσλειτουργίες της αγοράς, αλλά και το κατά πόσον η νοµοθεσία και οι υπουργικές αποφάσεις εµποδίζουν την υγιή ανάπτυξη του ανταγωνισµού.

διαβάστε το άρθρο →