Η Δυναμική Ελλάδα για την αλλαγή στη συμμετοχή των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στα φάρμακα

Η Δυναμική Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη στα προβλήματα των ασθενών με χρόνια νοσήματα και στον τρόπο αντιμετώπισης τους.

διαβάστε το άρθρο →