Σχόλια για την Πρόταση της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Παιδείας «για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου»

Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Στο σημερινό κλίμα αναξιοπιστίας της διαδικασίας επιλογής των στελεχών της διοίκησης και γενικευμένου ελλείμματος εμπιστοσύνης, το πιθανότερο είναι η διαδικασία ατομικών αξιολογήσεων να καταλήξει σε φορμαλιστικές πρακτικές.

διαβάστε το άρθρο →