Η Δυναμική Ελλάδα για την Διαύγεια

Οι αλλαγές που επιχειρούνται στην ουσία ακυρώνουν τον θεσμό και γεννούν ερωτήματα ως προς τις προθέσεις της Κυβέρνησης. Η “Διαύγεια” όχι μόνο δεν πρέπει να περιοριστεί καθοιονδήποτε τρόπο, αλλά επιβάλλεται άμεσα να επεκταθεί η ισχύς της σε όλες τις δραστηριότητες που έμμεσα ή άμεσα αφορούν διαχείριση δημοσίου χρήματος.

διαβάστε το άρθρο →