Η Δυναμική Ελλάδα για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων

Η Δυναμική Ελλάδα, από την πρώτες μέρες παρουσίας της στην πολιτική σκηνή πιστή σε μια συνετή μεταρρυθμιστική ατζέντα, είχε προτείνει την εισαγωγή ηλεκτρονικού ελέγχου των ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων αναλύοντας διεξοδικά την διαδικασία και τα οφέλη.

διαβάστε το άρθρο →