Η Δυναμική Ελλάδα για την λίστα Λαγκάρντ

Aυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι, ότι εδώ και δύο χρόνια δεν υπήρξε καμία αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ για την σύλληψη φοροδιαφυγής, σε αντίθεση με άλλες χώρες, που παρέλαβαν παρόμοιες λίστες και τις αξιοποίησαν για το δημόσιο συμφέρον.

διαβάστε το άρθρο →