Η Δυναμική Ελλάδα για την λίστα Λαγκάρντ

Aυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι, ότι εδώ και δύο χρόνια δεν υπήρξε καμία αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ για την σύλληψη φοροδιαφυγής, σε αντίθεση με άλλες χώρες, που παρέλαβαν παρόμοιες λίστες και τις αξιοποίησαν για το δημόσιο συμφέρον.

διαβάστε το άρθρο →

Εκπαίδευση και ορθολογισμός

Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα διδάσκουν τις λιγότερες ώρες στη διάρκεια του έτους από όλους τους συναδέλφους τους στις χώρες του ΟΟΣΑ.

διαβάστε το άρθρο →