Η κριτική στο παρελθόν πρέπει να συνοδεύεται από πράξεις

Ο Υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξη του στο BBC ανέφερε ότι τα προηγούμενα χρόνια, οι περικοπές έγιναν υπερβολικά γρήγορα και υπερβολικά βαθιά, ενώ θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις δομικές μεταρρυθμίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις.

διαβάστε το άρθρο →

Γρήγορα αλλά όχι βιαστικά

Η Δυναμική Ελλάδα υποστηρίζει με θέρμη τις ιδιωτικοποιήσεις σαν εργαλείο ανάπτυξης, αλλά και σαν μέσο απεμπλοκής της χώρας από την μακρά παράδοση κρατισμού που μας οδήγησε σε αδιέξοδο.

διαβάστε το άρθρο →