Εντός των επομένων ημερών θα δημοσιεύσουμε την ιδρυτική μας διακήρυξη, την οποία υποστηρίζουν με την υπογραφή τους εκατοντάδες πολίτες

Εντός των επομένων ημερών θα δημοσιεύσουμε την ιδρυτική μας διακήρυξη, την οποία υποστηρίζουν με την υπογραφή τους εκατοντάδες πολίτες.

διαβάστε το άρθρο →