Υπερασπιστείτε την Δημοκρατία

Η διαφύλαξη της δημοκρατίας είναι υποχρέωση όλων μας, πολλοί Έλληνες, από όλες τις παρατάξεις έχουν θυσιαστεί, για να την δημιουργήσουμε και για να την προστατέψουμε.

διαβάστε το άρθρο →