Ένα άλλο Παράδειγμα στο σύστημα Υγείας

Οι υγιείς πολίτες είναι η ύψιστη περιουσία μιας χώρας. Το έργο αυτό είναι βαρύ και σύνθετο και πρέπει να κινηθεί σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από την τρέχουσα λογιστική αντίληψη της πολιτικής του υπουργείου υγείας και της κυβέρνησης.

διαβάστε το άρθρο →

Φαρμακευτικός εκτροχιασμός

Του ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ: Πολιτικές συστηµατικής αντιµετώπισης των δαπανών στα φάρµακα.

διαβάστε το άρθρο →