Να αρχίσουν άμεσα τα πανεπιστημιακά μαθήματα

Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες και οι δοκιμαζόμενες οικογένειές τους βρίσκονται σε ομηρία και αιμορραγούν οικονομικά. Είναι αποκλειστική ευθύνη των πρυτανικών αρχών να διασφαλίσουν άμεσα, τουλάχιστον την εγγραφή των πρωτοετών και την έναρξη των πανεπιστημιακών παραδόσεων. Το μάθημα είναι η ψυχή της εκπαίδευσης και κανείς δεν δικαιούται να το εμποδίζει. Η κοινωνία παρακολουθεί και κρίνει.

διαβάστε το άρθρο →

Το (πραγματικό) πρόβλημα της εκπαίδευσης

Η Δυναμική Ελλάδα θεωρεί απαραίτητη την αλλαγή εκπαιδευτικών στόχων στην Α’ και Β’-βάθμια εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε μια αληθινή «επανάσταση των μεθόδων» στη διδασκαλία και τη μάθηση, προώθηση της κριτικής σκέψης, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, της επινόησης, του αυτοσχεδιασμού και της καλλιέργειας της δημιουργικότητας, σε βάρος της αποστήθισης και της συσσώρευσης στείρας γνώσης.Βελτίωση της εξοικείωσης στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στην νέα γνώση και ανάπτυξη της ικανότητας να μαθαίνεις σε δια βίου ορίζοντα.

διαβάστε το άρθρο →

Περί ισοδυνάμων του “Στρατιωτικού Νόμου”

Του ΠΕΤΡΟΥ ΣΚΑΠΙΝΑΚΗ: Δηλαδή οι συνδικαλιστές που επέβαλλαν στρατιωτικό νόμο στους συμπολίτες τους και απαγόρευσαν σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, ασθενείς, ηλικιωμένους, γονείς, παιδιά, να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία, από την οποία εξαρτώνται καθημερινά και την οποία ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ μέσω της βαριάς φορολογίας, έδρασαν στα πλαίσια του συντάγματος;

διαβάστε το άρθρο →

Να οργώσουμε τη γη και όχι την άσφαλτο

Ο χειμαζόμενος ελληνικός λαός πληρώνει με το μέλλον των παιδιών του μια σειρά εγκληματικών επιλογών οι οποίες υιοθετήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες.

διαβάστε το άρθρο →

Το Μετρό να λειτουργήσει τώρα

Η συνεχιζόμενη απεργία στο Μετρό της Αθήνας, παρά την δικαστική απόφαση που την έκρινε παράνομη, έχει ξεπεράσει κάθε όριο καλώς νοούμενης συνδικαλιστικής διεκδίκησης.

διαβάστε το άρθρο →

Απεργίες

Η συνεχιζόμενη, παρά την δικαστική απόφαση που την κηρύσσει παράνομη, απεργία στο Μετρό της Αθήνας, βάζει σε σοβαρή δοκιμασία και ταλαιπωρία τους πολίτες της Αθήνας.

διαβάστε το άρθρο →